среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie balustrady PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu gminie poza kilkoma przypadkami.

Budowa plot Winylowe na plot i bramkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu do urzędu prócz wyjątkowych przypadków.

Sztachetki plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma sąsiadującymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty z plastyku na plot i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji i planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji ogrodzenie z plastiku na plot i bramkę sztachetowa zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak projektowane sztachetki PCV na plot i furtkę ze sztachet jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy projektowane ploty plastykowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий